www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Beleid

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in de kerkorde vastgelegd wat zij gelooft en belijdt. In zgn. ordinanties en regelingen zijn kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën vastgelegd. In het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland wordt de doelstelling verder uitgewerkt. De Protestantse Gemeente “De Hoeksteen" te Austerlitz baseert hierop het plaatselijk beleid. Dit is uitgewerkt in het Beleidsplan 2018-2022 en het voorgaande Beleidsplan 2013-2017.

Het privacybeleid is geregeld in de Privacyverklaring

Plaatselijke regelingen

De kerkorde schrijft zgn. plaatselijke regelingen voor. Dit betreft: 
 - De werkwijze van de kerkenraad 
 - Het mogen beantwoorden van doopvragen 
 - De toelating tot het Heilig Avondmaal 
 - Het inzegenen van relaties 
 - Vermogensrechtelijke aangelegenheden 
 - Verkiezing ambtsdragers 
 - Verkiezing predikant 

 

Beloningsbeleid 

De beloning van predikanten is door de PKN geregeld in Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz heeft geen medewerkers in loondienst. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Voor de kosters en organist geldt de door de belastingdienst vastgestelde regeling vrijwilligersvergoeding. 

 

Overig beleid 

De kerkenraad heeft het overige plaatselijk beleid vastgelegd in documenten. Samen vormen ze een naslagwerk: praktisch als gezamenlijk geheugen, handig voor (nieuwe) predikant en (nieuwe) kerkenraadsleden, want “zo doen we het hier in Austerlitz”. Het is bovendien het handvat om te evalueren en waar nodig het beleid bij te stellen. U kunt alle stukken inzien via deze link. Dit is dus allemaal zakelijk. En dat heeft een zeer groot nadeel: zakelijke weergave doet volstrekt geen recht aan het geestelijk leven van de gemeente! De kerkenraad hoopt van harte dat ieder “daar door heen leest”. 

 

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.