www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Collectes, giften, schenkingen

De kerk in het algemeen, én wij als gemeente én als diaconie, zijn geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Een deel van deze inkomsten dragen we af aan de landelijke kerk. U kunt op de volgende manieren bijdragen:

Actie Kerkbalans: kijk hier.

Collectes op zondag

Iedere zondag wordt tijdens de dienst gecollecteerd voor een bepaald doel. Dit doel wordt bij de mededelingen bekend gemaakt. Op een affiche op het prikbord worden per kwartaal de landelijke collectes bekend gemaakt. Een deel ervan dragen we af aan de landelijke kerk.

Collectemunten

Wilt u uw collectebijdragen mee laten tellen voor uw fiscale giftenaftrek? Dan kunt u gebruik maken van collectemunten van € 1,- € 2,- of €3,-   Maak onder vermelding van het gewenste aantal per muntsoort het juiste bedrag over op rekening NL09 RABO 0373 7046 15. De munten ontvangt u daarna van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. De munten kunt u zowel voor gemeente-collectes als voor diaconie-collectes gebruiken. De diaconie en de kerkrentmeesterij verrekenen nl. de munten.

Spaarkerkje en zendingsbus

Hiermee sparen we voor een bepaald doel. Op een affiche wordt dit aangegeven. De opbrengst wordt vermeld op het affiche en in Kerknieuws. Collectemunten kunt u ook hiervoor gebruiken.

 

Solidariteitskas

De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. Via een landelijke actie met acceptgiro’s vraagt de PKN om een bijdrage van € 10,- Per gemeentelid betalen wij in ieder geval € 5,- aan de PKN. De meeropbrengst mogen we als gemeente houden.

 

Eindejaarscollecte

Zoals veel gemeenten doen wij ieder jaar mee met deze collecte. De opbrengst is geheel bestemd voor het werk van onze gemeente.

 

Giften, schenkingen

U kunt ook een gift of een schenking in het algemeen of voor een bepaald doel aan onze gemeente of aan onze diaconie doen. Dit kan, met vermelding van het doel, anoniem in een enveloppe bij een kerkenraadslid of door het overmaken van een bedrag op de juiste rekening. Zie het blad Gegevens. U kunt ook een vast bedrag periodiek schenken door het opstellen van een overeenkomst. Ook bestaat de mogelijkheid voor een schenkingsacte via de notaris. Zie hiervoor ook de pagina Fiscaal vriendelijk schenken. Al uw bijdragen aan de kerk kunnen samen met uw bijdragen aan andere goede doelen in aanmerking komen voor belastingaftrek als u zich houdt aan de ANBI-regels. U moet er dus bewijs van hebben. Dat is zo bij het gebruik van collectemunten en door het overmaken van uw gift per bank. 

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.