www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Kerkrentmeesterij

De officiële naam is: College van Kerkrentmeesters. De huidige samenstelling van het college is te vinden op de pagina Gegevens.

De kerkenraad vertrouwt het beheer van de financiële middelen en bezittingen van de gemeente toe aan de kerkrentmeesters. Dat geldt niet voor diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN houdt er toezicht op.

Het is de taak van de kerkrentmeesters om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden.

Dit houdt onder andere in:
• het meewerken aan het tot stand komen van het beleidsplan
• het zorgdragen voor de geldwerving via collectes en actie Kerkbalans
• het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente
• het beheren van de financiën van de gemeente
• het opstellen van het preekrooster en het zoeken van gastpredikanten
• het beheren van kerkgebouw, inventaris, pastorie,
• het beheer van de begraafplaats
• het bijhouden van de registers van de gemeente: de ledenadministratie, het doopboek, het belijdenisboek, het trouwboek, het vriendenregister
• het beheren van de archieven van de gemeente

Dit alles gebeurt op grond van de kerkordelijke bepalingen, de Plaatselijke Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden en het beleidsplan van de gemeente en al het andere door de kerkenraad vastgestelde beleid.

Het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesterij is NL09 RABO 0373 7046 15

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.