www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Beleidsplan 2016-2020 Diaconie van de Protestantse Gemeente ‘De Hoeksteen’ te Austerlitz

Versie 2.1, d.d. 31 oktober 2015

 

De gemeente ‘De Hoeksteen’ vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De taken van de diaconie, zowel in de gemeente en haar omgeving als elders in de wereld zijn:
• het betrachten van onderling dienstbetoon;
• het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben;
• het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn;
• het signaleren van knelpunten in de samenleving; • het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping;
• Per 7 november 2016 betaalt de diaconie de kosten van de (projectgerichte) diaconale werkzaamheden van de predikant tot een maximum bedrag zoals opgenomen in de begroting. 

De diaconie streeft in de komende periode naar een realistisch en haalbaar beleid dat past bij de omvang van de gemeente. 

 

Diaconaal project, gericht op betrokkenheid plaatselijke jeugd

Uit de gemeenteavond november 2014 kwam onder meer naar voren dat gemeenteleden verwachten dat het betrekken van de jeugd in een lokaal, diaconaal project, positieve invloed heeft op de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente in het algemeen. Het diaconale jeugdproject zal de blik naar buiten richten, anders gezegd: proberen álle jeugd in de leeftijdscategorie 11 tot 18 jaar uit het dorp proberen te activeren. Relevante samenwerkingspartners zijn: leiding basement, leiding meisjesclub, basisschool ‘De Pirapoleon’, jeugdwerkers van stichting MeanderOmnium en niet in de laatste plaats met de vrijwilligers die voorheen actief waren in het JOP-project. In de diaconale projecten wordt de diaconie ondersteund door de predikant. Verwacht wordt dat er een gemeenschapsgevoel ontstaat wat resulteert in de behoefte vanuit de jongeren zelf om ook fysiek bij elkaar te komen en activiteiten te ondernemen. Door jongeren aan te spreken op hun barmhartigheidsgevoel en aan te sporen om deel te nemen aan het actieprogramma, hopen wij op een grotere betrokkenheid bij het werk van de diaconie in het algemeen. Voorbeelden: bereidheid om fruit rond te brengen op de zondag van de oogstdienst, ondersteuning t.b.v. de ouderensoos, deelnemen aan de wake bij kamp Zeist etc. 

 

Goede doelen

De diaconie/werkgroep ZWO kiest per jaar twee doelen die met behulp van het jeugdproject extra worden ondersteund. 

 

Financiële adoptie/pleegzorg

De diaconie heeft een (financiele) verantwoordelijkheid voor 2 kinderen via World Vision en voor Abigail via Estrellas de Quito.  

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.