www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Financiën

 

Inkomsten

Wij ontvangen geen overheidssubsidie. Daarom vragen we de gemeenteleden elk jaar om hun bijdrage voor het werk van onze gemeente en onze diaconie. Voor de gemeente vragen we om uw bijdrage via de Actie Kerkbalans en om bijdragen in de vorm van collectes, giften, schenkingen. De diaconie vraagt om uw bijdrage door collectes, giften, schenkingen.

 

Uitgaven van de gemeente

Een groot deel van de uitgaven betreft het pastoraat, in de vorm van het salaris van de predikant en de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast wordt het geld besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), het houden van de kerkdiensten en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoedingen vrijwilligers, administratiekosten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

 

Uitgaven van de diaconie

Deze betreffen vooral bijdragen aan plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd diaconaal werk. Een klein deel betreft de afdrachtskosten aan de Generale Financiële raad en beheer- en administratiekosten

 

Begrotingen

Jaarlijks worden door beide colleges begrotingen opgesteld. Deze worden conform de plaatselijke regeling met een toelichting aan de gemeente voorgelegd. De begrotingen sluiten in de regel nauw aan bij de meerjarenbegroting en de rekeningen over de voorgaande jaren.

 

Jaarrekeningen

De jaarverslagen en de jaarrekeningen worden conform de plaatselijke regeling gepubliceerd en vastgesteld.

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.